Анонси

    ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

    ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

    Порядок надання адміністративних послуг

    Назад

    ІНФОРМАЦІЯ,
    що подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

    Найменування суб'єктів надання адміністративних послуг Назва адміністративної послуги Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі) Рузультат надання адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання
    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту  у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації Адміністративна послуга надається безкоштовно  Надаються вихідні дані і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації Ст. 4 Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”,
    Ст. 11 Закон України „Про правові засади цивільного захисту”

    ІНФОРМАЦІЯ
    про структурний підрозділ (посадову особу) суб'єкта надання адміністративної послуги,
    що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації,
    яка подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

    Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги Найменування структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної посадової особи Номер контактного телефону відповідальної посадової особи Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи
    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Управління організації цивільного захисту, інформатизації та зв'язку Відділ цивільного захисту

    Максименко Світлана Олександрівна 777-005

    e-mail: [email protected]

    ІНФОРМАЦІЯ
    про суб'єктів надання адміністративних послуг
    для розміщення її на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

     

    Вид суб'єкта надання адміністративних послуг (місцева держадміністрація, орган місцевого самоврядування)
    Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги Адреса електронної пошти суб'єкта надання адміністративної послуги для подання суб'єктом звернення заяв щодо отримання адміністративної послуги Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Графік прийому суб'єктів звернень Перелік адміністративних послуг, які надаються суб'єктом надання адміністративних послуг
    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Управління організації цивільного захисту, інформатизації та зв'язку Відділ цивільного захисту

    14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70, тел. 67-62-34,

    e-mail: [email protected] Файл “Заява” В робочі дні з 8-00 до 17-00
    Вихідні:
    субота, неділя
    Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації

    ІНФОРМАЦІЯ
    про центри надання адміністративних послуг
    для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

    Найменування міської, селищної ради або районної держадміністрації, при якій утворено центр Найменування центру Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру Графік прийому суб'єктів звернень Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр Перелік суб'єктів надання адміністративних послуг, послуги яких можна отримати через центр
    Чернігівська міська рада Управління адміністративних послуг 14027, м.Чернігів вул.Рокоссовського,20-А,
    тел.67-33-41,  65-19-17
    адреса електронної пошти: [email protected]
    Режим роботи: понеділок, середа, п’ятниця
    з 8-00 до 15-00. Прийом відвідувачів:
    з 8-30 до 14-30; вівторок, четвер
    з 9-00 до  20-00,
    прийом відвідувачів
    з 9-00 до 19-00;
    субота:
    з 9-00 до 15-00,
    прийом відвідувачів:
    з 9-00 до 14-00.
    Вихідні: неділя.
    Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації

    ІНФОРМАЦІЯ
    про структурний підрозділ (посадову особу) суб'єкта надання адміністративних послуг,
    що відповідає за подання та оновлення інформації, яка розміщується на
    Єдиному державному порталі адміністративних послуг

    Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги Найменування структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, що розміщується на Єдиному державному порталі адміністративних послуг Номер контактного телефону відповідальної особи Адреса електронної пошти відповідальної особи
    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Управління організації цивільного захисту, інформатизації та зв'язку Відділ цивільного захисту Максименко Світлана Олександрівна 777-005 e-mail: [email protected]

    Інформаційна картка адміністративної послуги


    Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації
    (назва адміністративної послуги)
    Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
    (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    Інформація про центр надання адміністративної послуги
    1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги 14027, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-а.
    2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Режим роботи:
    Понеділок, середа, п’ятниця: з 8.00 до 17.00, у т.ч. прийом суб’єктів звернень з 8.30 до 15.30.
    Вівторок, четвер: з 9.00 до 20.00, у т. ч . прийом суб’єктів звернень з 9.00 до 20.00.
    Субота: з 9.00 до 17.00, у т.ч. прийом суб’єктів звернень з 9.00 до 16.00.
    Головний спеціаліст Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації приймає:
    кожен третій четверг місяця – з 9.00 до 13.00

    3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги т/ф 67-33-41, тел. 65-19-17,  адреса електронної пошти:                                                                                                                                  Dozvil_ [email protected]
    Нормативно-правові акти, згідно з якими  надається адміністративна послуга:
    4. Закони України Ст. 15 Кодексу цивільного захисту України
    5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова „Про затвердження порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони” від 02.03.2010 №227
    Постанова „Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони” від 29.10.2003 №1695
    6. Акти центральних органів виконавчої влади ДБН В.1.2-4:2006 „Інженерно-технічні заходи цивільного (цивільної оборони)”
    ДБН Б.1.1-5:2007 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”. Перша та друга частини.
    7.

    Акти місцевих органів виконавчої влади

    Умови отримання адміністративної послуги
    8. Підстава для одержання адміністративної послуги З метою створення умов безпечного проживання населення на території з підвищеним техногенним навантаженням та ризиком виникнення надзвичайних ситуацій розробляються: та включаються вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту у відповідні види містобудівної і проектної документації та реалізації їх при будівництві і експлуатації
    Ст. 15 Кодексу цивільного захисту України
    9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Запит на видачу вихідних даних та вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації
    ДБН В.1.2-4:2006 „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту”
    ДБН Б.1.1-5:2007 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”. Перша та друга частини.
    10. Порядок та спосіб подання документів, для отримання адміністративної послуги Суб'єкт господарювання звертається до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради з документами визначеними в п.9.
    11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
    12. Строк, протягом якого надається адміністративна послуга 30 календарних днів
    13. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

    Технологічна картка адміністративної послуги
    Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту  у  схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації

    Етапи опрацювання звернення  про надання адміністративної послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія
    (В, У, П, З)
    Строки виконання етапів (дії, рішення) Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
    1. Прийом документів, формування адміністративної справи, реєстрація даних в реєстрі Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) В В день звернення (1 робочий день) Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)
    2. Передача пакету документів представнику адміністративного органу Адміністратор ЦНАПу В Не пізніше наступного робочого дня після прийняття  пакету документів (1-2 робочі дні) Адміністратор ЦНАПу
    3. Реєстрація пакету документів в адміністративному органі, розгляд документів, прийняття рішення про видачу дозвільного документу або відмову у його видачі Керівник Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА П Протягом 30 робочих днів Керівник Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА
    4. Передача державному адміністратору рішення адміністративного органу Головний спеціаліст Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації В Протягом 1 робочого дня Головний спеціаліст Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації
    5. Реєстрація в реєстрі факту отримання рішення адміністративного органу, повідомлення заявника Адміністратор ЦНАПу В В день отримання рішення (1 робочий день) Адміністратор ЦНАПу
    6. Видача суб’єкту господарювання рішення адміністративного органу Адміністратор ЦНАПу В З 33 робочого дня Адміністратор ЦНАПу
     
    Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.
           
    ФОРМА ЗАПИТУ  

     
    на видачу вихідних даних та вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту  у складі проектної документації об'єкта

     

    Прошу повідомити вихідні дані та вимоги на розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  у складі проектної документації об'єкта __________________________________________________________________________________
    (скорочена назва об'єкта будівництва)

     

    що має наступні характеристики:

    1. Повне найменування об'єкта будівництва ______________________________________ ___________________________________________________________________________________
    2. Юридична назва та адреса замовника будівництва ______________________________ ___________________________________________________________________________________
    3. Місце розташування об'єкта будівництва _______________________________________ ___________________________________________________________________________________
    (назва населеного пункту, адреса тощо)
    4. Підстава та терміни будівництва _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________
    (вказується черговість будівництва та пускові комплекси)
    5.Основні технологічні характеристики об'єкта будівництва ___________________________ ___________________________________________________________________________________

     

    (призначення об'єкта,найменування продукції, що буде випускатись, виробнича потужність, характер енергоспоживання власні енергетичні запаси, наявні потенційно небезпечні та шкідливі технологічні установки  процеси, матеріали та викиди і тощо)
    6. Віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільного захисту (у випадку реконструкції об'єкта, якщо категорія визначена замовником відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 227 дск).
    7. Орієнтовна чисельність працюючих, у тому числі тих, що продовжують роботу в особливий період ______________________________________________________________________ (найбільша працююча зміна, чисельність чергового та лінійного персоналу, що забезпечує життєдіяльність об'єкта)  

    8. Наявність, характеристика та напрям використання у мирний час існуючих захисних споруд цивільного захисту ________________________________________________________
    (для об'єктів, що реконструюються чи переоснащуються) чи (або) пропозиції щодо напряму використання у мирний час захисних споруд, що проектуються.
    9. Наявні дані про природно-кліматичні умови у районі розташування об'єкта будівництва ___________________________________________________________________________________
    (наявність небезпечних геологічних, гідрологічних та інших природних процесів, які потребують реалізації заходів щодо інженерного захисту території, будівель та споруд)

     

      
      10. Інформація про можливість виникнення на об'єкті аварійних ситуацій, виходячи з технології виробництва, експлуатації та технічного обслуговування агрегатів і комунікацій ___________________________________________________________________________________
    (із вказівкою характеру впливу та вражаючих небезпечних факторів)
    Матеріали ідентифікації об'єкта та декларації його безпеки, якщо ця процедура проведена до початку проектування (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, наказу МНС від 23.06.2006 № 98).
    11. Інша інформація __________________________________________________________

     

    (Посада замовника, підпис, дата)

     

     

     

     

    Назад