Анонси

     ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

     ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

      

     Заходи з попередження НС

     Назад

     Основні превентивні заходи з попередження надзвичайних ситуацій
     природного і техногенного характеру,
     які повинні здійснюватися місцевими органами виконавчої влади

     З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру місцеві органи виконавчої влади у відповідності до чинного законодавства повинні здійснювати комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, зокрема.

     Організаційні-економічні заходи

     Виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та потенційно небезпечних об’єктах. Щорічне уточнення прогнозних даних щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій, визначення найбільш гострих проблемних питань щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.

     Розроблення паспортів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та планів інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Створення реєстру потенційно небезпечних територій і об’єктів.

     Організація і здійснення систематичних перевірок стану техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах і територіях:

     - стану будівель і споруд, технологічного обладнання;

     - утримання і готовності до використання за призначенням систем раннього виявлення витоку небезпечних хімічних речовин та оповіщення працюючого персоналу і населення;

     - працездатності контрольно-вимірювальної, захисної і блокуючої апаратури;

     - справності первинних засобів пожежегасіння, протипожежного водопостачання та зв’язку;

     - відповідність технологічних процесів машин і механізмів, обладнання вимогам нормативних документів з безпечної експлуатації;

     - техніки безпеки та охорони праці;

     - підготовки до використання за прямим призначенням захисних споруд;

     - створення запасів засобів індивідуального захисту (протигази фільтруючі, ізолюючі, засоби захисту шкіри);

     - перевірка знань інженерно-технічним персоналом вимог правил і інструкцій з охорони праці і техніки безпеки.

     Організація, збір і узагальнення інформації та доведення її до населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

     Розроблення і удосконалення системи планово-попереджувальних оглядів та проведення ремонту технологічного обладнання машин і механізмів.

     Підготовка і оснащення спеціалізованих формувань, аварійно-технічних груп і бригад для ліквідації надзвичайних ситуацій.

     Підготовка керівного складу, тренування оперативних і робочих груп до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

     Створення і підтримання в постійній готовності системи управління силами і засобами місцевих ланок територіальних підсистем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

     Розроблення, узгодження і затвердження планів дій щодо запобігання виникненню та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на відповідних територіях і об’єктах.

     Розроблення планів евакуації населення і матеріально-технічних ресурсів із зон виникнення надзвичайних ситуацій. Створення фінансових і матеріально-технічних резервів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

     Створення страхового фонду документації на об’єкти, що забезпечують стале функціонування економіки області, та потенційно небезпечні об’єкти.

     Розроблення і реалізація місцевих програм щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (ліквідації підтоплення, створення матеріальних резервів, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, забезпечення функціонування місцевих пожежних команд, створення страхового фонду документації, тощо).

     Підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до роботи в умовах НС.

     Раціональне розміщення об’єктів на територіях з урахуванням природної і техногенної безпеки.

     Обов’язкове страхування потенційно небезпечних об’єктів на випадок виникнення НС.

     Інженерно-технічні заходи

     В основу інженерно-технічних заходів щодо запобігання надзвичайним ситуація і зменшення можливих втрат і збитків від них повинні бути покладені конкретні превентивні заходи, які здійснюються за видами природних і техногенних небезпек та загроз. Запобігання більшості небезпечних природних явищ пов’язане із значними фінансовими і матеріально-технічними затратами.

     У техногенній сфері робота з попередження аварій повинна вестися на конкретних об’єктах і виробництвах. До них належать удосконалення технологічних процесів, підвищення надійності технологічного обладнання та експлуатаційної надійності систем, своєчасне оновлення виробничих фондів, застосування якісної конструкторської документації, високоякісної сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, використання кваліфікованого персоналу, створення і використання ефективних систем контролю та технічної діагностики, безаварійної зупинки виробництва, локалізація і ліквідація аварійних ситуацій.

     Місцеві органи виконавчої влади в першу чергу повинні забезпечити створення і підтримання в постійній готовності систем централізованого оповіщення населення.

     Одним із напрямків зниження масштабів надзвичайних ситуацій є будівництво і використання захисних споруд різного призначення: гідротехнічні захисні споруди (греблі, шлюзи, дамби, тощо), проведення берегоукріплюючих робіт від зсувів та обвалів.

     До превентивних заходів відноситься інженерний захист населення і територій від негативного впливу повеневих вод. Важливим напрямком превентивних заходів, які сприяють зменшенню масштабів надзвичайних ситуацій є створення і використання систем оповіщення населення, персоналу об’єктів і органів управління, що дозволяє вжити своєчасних заходів щодо захисту населення та зменшення матеріальних збитків.

     Конкретні заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям місцевими органами виконавчої влади повинні здійснюватися під час підготовки об’єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до роботи в екстремальних умовах.

     З метою сталого функціонування економіки і виживання населення в умовах надзвичайних ситуацій повинні здійснюватися наступні заходи:

     - обмеження (недопущення) нового будівництва об’єктів і розширення існуючих в районах підвищеної небезпеки природних стихійних явищ, у водоохоронних зонах забороняється розміщення полігонів для твердих побутових промислових відходів, складів нафтопродуктів і мінеральних добрив, а також житлових будинків і баз відпочинку;

     - поступове виведення з міст, підприємств, баз, складів, які переробляють або використовують значну кількість небезпечних речовин;

     - розвиток у позаміській зоні об’єктів матеріальних резервів з урахуванням потреб для забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

     Заходи, що здійснюються на потенційно небезпечних об’єктах:

     - створення об’єктових і локальних систем оповіщення працюючого персоналу і населення, яке мешкає поруч з потенційно небезпечними об’єктами;

     - створення локальних систем раннього виявлення витоку небезпечних хімічних речовин;

     - запровадження систем автоматичного контролю і сигналізації про ймовірність витоку небезпечних і шкідливих речовин, а також блокуючих пристроїв для аварійного відключення технологічного і енергетичного обладнання;

     - підтримання у робочому стані і модернізація технологічного та іншого виробничого обладнання;

     - створення запасів нейтралізуючих речовин;

     - підсилення конструкцій ємностей і комунікацій з небезпечними хімічними речовинами або обладнання над ними спеціальних ізолюючих кожухів для захисту при пошкодженнях;

     - виконання інженерно-технічних заходів і робіт з попередження розповсюдження агресивних речовин (обвалування, обладнання піддонів, створення резервних ємностей для зливу і т.п.);

     - удосконалення технологічних процесів з метою забезпечення безаварійної експлуатації;

     - обладнання і реконструкція наявних вентиляційних систем, аспірацій них, пило- і газоуловлюючих установок;

     - обладнання на об’єктах аварійних систем забезпечення електроенергією, водою, паливом, тощо;

     - створення необхідного запасу ремонтних засобів, запірної арматури, обладнання, ПММ;

     - максимально можливе зменшення запасів небезпечних хімічних речовин;

     - переміщення за межі забудови міст і населених пунктів складів з хімічними, вибухо- та пожежонебезпечними речовинами;

     - розроблення планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

     Протиповеневі заходи:

     - розроблення та затвердження в установленому порядку деталізованих планів дій з підготовки до безпечного пропуску повені та дощових паводків у весняний період;

     - оцінка ймовірності підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб та будівель;

     - уточнення порядку своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка, пропуску повені та її масштабів;

     - створення оперативних штабів з безпечного пропуску паводка і повені та оперативні групи для безперебійного керівництва роботами;

     - приведення в готовність гідрометричних споруд, приладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення паводка, пропуску льодоходу і повені та проведення регулярних спостережень ;

     - проведення робіт з укріплення захисних дамб та ремонту і відновлення насосного і енергетичного обладнання на насосних станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення;

     - проведення обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, ліній електромереж та зв’язку, газопроводів, доріг, мостів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації;

     - взяття на облік і обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечення їх готовності для залучення до дій в умовах паводка, пропуску повені;

     - проведення підготовки до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення;

     - створення запасів кормів і фуражу для великої рогатої худоби в населених пунктах, що підпадають негативному впливу весняної повені, обладнання літніх таборів для тимчасового утримання великої рогатої худоби;

     - забезпечення належної охорони громадського порядку та збереження державних матеріальних цінностей і майна громадян у населених пунктах, що розташовані в зонах можливого впливу весняної повені;

     - забезпечення життєдіяльності населення, визначення потреб і створення на період весняної повені запасів продуктів та товарів першої необхідності і завести їх у населені пункти, яким загрожує повінь, забезпечення фельдшерсько-акушерських пунктів необхідною кількістю медикаментів та перев’язуючих матеріалів;

     - визначення у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо.

     Заходи з попередження надзвичайних ситуацій в екстремальних зимових умовах :

     - визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарства, що можуть зазнати негативного впливу і проведення заходів і робіт для забезпечення безаварійної їх роботи;

     - уточнення оперативних планів дій, сил і засобів з локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій на системах тепло-, водо-, газо- і електропостачання;

     - здійснення перевірок готовності об’єктів життєзабезпечення, наявних сил і засобів до роботи та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

     - визначення, взяття на облік і приведення в готовність всієї техніки і засобів, які можуть бути застосовані до ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення ;

     - створення необхідних запасів пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи техніки і механізмів на випадок виникнення можливих надзвичайних ситуацій;

     - підготовка до роботи всіх наявних дизель-електричних станцій, створення необхідних запасів пального;

     - підготовку дорожньої і спеціальної техніки, обладнання та інвентарю для роботи в умовах надзвичайних ситуацій;

     - уточнити дільниць автомобільних доріг, де можуть бути створені небезпечні умови для руху автотранспорту, і встановити відповідні дорожні знаки;

     - проведення капітального ремонту електромереж, спрямованого на підвищення їх функціонування в екстремальних умовах;

     - забезпечення виконання робіт щодо розчищення трас повітряних ліній електромереж 0,4-110 кВ.

     Заходи щодо попередження виникнення пожеж в лісах на торфовищах і сільгоспугіддях:

     - здійснення постійного спостереження за лісовими масивами і патрулювання в періоди високої і надзвичайно високої пожежної небезпеки;

     - вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення пожежно-сторожової охорони сільгосппідприємств, лісопожежних станцій необхідною технікою, засобами пожежегасіння та зв’язку, укомплектація їх особовим складом згідно штатних розписів;

     - встановлення цілодобового чергування працівників лісопожежних станцій, членів пожежно-сторожової охорони, добровільних пожежних дружин /команд/ на пожежній і пристосованій техніці при IV і V класах пожежної небезпеки;

     - створення в кожному лісництві мобільних груп у складі 3-4 чоловік для гасіння лісових пожеж, забезпечивши їх засобами пожежегасіння, зв’язку та транспортом;

     - патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових масивів, сільгоспугідь, торфовищ;

     - проведення заходів щодо попередження пожеж у місцях збирання врожаю, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

     - проведення рейдів перевірок стану пожежної безпеки лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь;

     - встановлення жорсткого контролю за станом пожежної безпеки на сільськогосподарських і хлібоприймальних підприємствах та елеваторах, зосередивши зусилля органів держпожнагляду на поліпшення профілактичної роботи із запобігання виникненню пожеж при збиранні, переробці і зберіганні врожаю;

     - створення фінансових і матеріально-технічниї резервів для гасіння пожеж у лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях та ліквідації їх наслідків;

     - заборонення випалювання природної рослинності або її залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища та органів держпожнагляду;

     - обмеження доступу населення і транспортних засобів у лісові масиви, за винятком спеціальних транспортних засобів лісової охорони та пожежної техніки;

     - уточнення особливо пожежонебезпечних зон поблизу населених пунктів, у місцях традиційного масового відпочинку людей, розроблення і затвердження графіки та забезпечення контролю за станом пожежної безпеки в цих зонах;

     - забезпечення стовідсоткового укомплектування сільськогосподар-ської техніки та агрегатів, які будуть використовуватися при збиранні і зберіганні нового врожаю, іскрогасниками та первинними засобами пожежегасіння;

     - проведення протипожежних заходів у місцях збирання врожаю, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.

     Попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із зберіганням заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин:

     - уточнення обсягів непридатних і заборонених до використання небезпечних хімічних засобів захисту рослин;

     - проведення обстеження місць незадовільного зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, особливу увагу звернути на місця зберігання пестицидів та агрохімікатів;

     - забезпечення фінансування заходів і робіт з безпечного зберігання непридатних і заборонених до використання небезпечних хімічних засобів захисту рослин;

     - проведення комплексу заходів щодо екологічно безпечного зберігання непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин, накопичених на територіях районів, забезпечивши вибір 1-2 узгоджених місць для централізованого зберігання, облаштування їх відповідно до вимог природоохоронного законодавства;

     - проведення перезатарення пестицидів;

     - проведення утилізації непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин з місць, де їх зберігання організовано незадовільно;

     - недопущення збільшення кількості непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на складах колективних і приватних сільгосппідприємств;

     - вжиття заходів з попередження пожеж на складах хімічних засобів захисту рослин.

     Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та ефективна ліквідація їх наслідків є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

     Як свідчить досвід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затрати на проведення заходів і робіт з попередження надзвичайних ситуацій в декілька разів менші ніж затрати на проведення робіт з ліквідації їх наслідків. А тому зусилля місцевих органів виконавчої влади повинні бути спрямовані на забезпечення сталого і безаварійного функціонування об’єктів економіки, систем життєзабезпечення та потенційно-небезпечних об’єктів, а також надійного захисту населення і працюючого персоналу від негативного впливу надзвичайних ситуацій.

     Назад

     Консультації населення в разі виникнення НС або порушення нормальних умов життєдіяльності 

     676-003; 677-955

      

     У Чернігівській області з питань, пов’язаних із коронавірусною інфекцією COVID-19, можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію 

     0800-50-70-70.

      

     Консультації з питань, пов’язаних із коронавірусною інфекцією COVID-19, також можна отримати, звернувшись до Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України

     095-00-10-340 

      

     Інформацію про стан проїзду автошляхами Чернігівщини чи допомогу у дорозі можна отримати у Службі автомобільних доріг цілодобово  за номером телефону:

     (0462) 661-893

     095-271-43-74 

      

     Інформацію про відключення електропостачання та повалені електроопори можна отимати або повідомити  за телефонами контакт-центру АТ «Чернігівобленерго»:

     0-800-210-310

     0-462-772-901

      

     Гаряча лінія Управління ДСНС у Чернігівській області:

     «101»

       

     Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70