Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
  Анонси
   Зразки оформлення інформаційних запитів

   Назад

   Порядок складання запиту на інформацію визначений ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію - це прохання особи до обласної державної адміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
   Запитувач має право звернутися до Департаменту із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
   Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
   Письмовий запит подається в довільній формі.
   Запит на інформацію має містити:
   1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є;
   2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
   3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
   Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» недотримання вищевказаних вимог до запиту на інформацію є підставою для відмови в задоволенні запиту.
   З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
   У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов`язково зазначивши в запиті своє ім`я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
   Додаток до Порядку
   доступу до публічної інформації
   в Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації


   Форма запиту на інформацію 

   ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

   Розпорядник інформації
   Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації

   Запитувач
   _______________________________
   (ПІБ (для фізичних осіб); назва організації,


   _______________________________
   ПІБ представника організації (для юридичних осіб та

   _______________________________
   об'єднань громадян, що не мають статус юридичної особи)


   _______________________________
   поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

   Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
   ________________________________________________________________________________________
   (загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа)
   _____________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________
   Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом України "Про доступ до публічної інформації" строк 

   поштою / особисто / факсом / на електронну адресу

   (необхідне підкреслити)

   __________________
   _________________
   (дата)
   (підпис)

   Запит подається до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (вул. Гетьмана Полуботка, 70, м. Чернігів, 14013). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   * Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

   Назад


   Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70