Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації
  Анонси

  Положення про Департамент

  Назад

  Положення про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  Чернігівської обласної державної адміністрації

  1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

  2. Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

  3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

  4. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Чернігівської області та виконання задач у здійсненні повноважень у галузі оборонної роботи органів виконавчої влади.

  5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  3) надає адміністративні послуги у сфері цивільного захисту;
  4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
  5) організовує виконання завдань територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;
  6) вносить пропозиції щодо включення до проекту обласного бюджету  витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
  7) забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
  8) розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
  9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;
  10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  11) бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів голові обласної державної адміністрації для їх розгляду на Колегії обласної державної адміністрації або сесії обласної ради;
  12) підтримує у постійній готовності територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;
  13) забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;
  14) організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  13) готовить пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
  14) готовить пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
  15) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; забезпечує відповідно до чинного законодавства утримання складів з матеріально-технічними ресурсами регіонального матеріального резерву;
  16) організовує заходи щодо накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;
  17) взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;
  18) інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території області з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
  19) бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;
  20) бере участь в організації навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
  21) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
  22) визначає  потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;
  23) планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
  24) готує попозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;
  25) організовує облік захисних споруд цивільного захисту;
  26) здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;
  27) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту,  з фонду таких споруд;
  28) забезпечує підтримання в стані готовності до застосування заміського пункту управління Чернігівської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;
  29) контролює в межах повноважень місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у сфері цивільного захисту;
  30) координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, що виконують завдання цивільного захисту;
  31) організовує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечує їх функціонування;
  32) бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загроз природного характеру;
  33) бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність  аварійно-рятувальних служб та формувань, а також спеціалізованих служб цивільного захисту;
  34) бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;
  35) організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
  36) бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;
  37) організовує роботу щодо профілактики невиробничого травматизму;
  38) готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;
  39) скеровує діяльність Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби;
  40) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  41) забезпечує сприяння розташованим на території регіону підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань у виконанні покладених на них завдань, організує взаємодію і сприяє вирішенню питань надання шефської допомоги військовим формуванням, утвореним відповідно до чинного законодавства України, добровольцям;
  42) з метою забезпечення безпеки громадян узгоджує плани проведення на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю великої кількості людей;
  43) вживає заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони в  межах повноважень;
  44) інформує громадськість про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною;
  45) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області;
  46) вживає заходів до створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон;
  47) організовує взаємодію та здійснює координацію дій обласної державної адміністрації з громадськими організаціями, формуваннями, які займаються питаннями цивільного захисту та оборонної роботи;
  48) забезпечує здійснення заходів із запобігання і протидії корупції;
  49) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
  50) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
  51) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і  місцевих рад;
  52) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
  53) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  54) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  55) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  56) забезпечує захист персональних даних;
  57) забезпечує та координує роботу Центру допомоги учасникам антитерористичної операції спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;
  58) виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

  6. Департамент має право:
  1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2) залучати до виконання робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, представників громадських об’єднань (за згодою) тощо;
  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, а також в галузі оборонної роботи;
  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевої виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
  5) заслуховувати доповіді посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, розташованих на території регіону, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту  громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їхніх сімей;
  6) отримувати від керівництва дислокованих на території регіону військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань необхідну інформацію про загрозу або масштаби забруднення небезпечними речовинами внаслідок аварій на військових об'єктах, а також щодо наявності та можливостей сил, засобів і ресурсів на підпорядкованій території для організації узгоджених дій у надзвичайних ситуаціях;
  7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

  9. Директор Департаменту:
  1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
  2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;
  3) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників  Департаменту і розподіляє обов’язки між ними;
  4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
  5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
  6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
  7) може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації;
  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;
  9) може брати участь у засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  10) представляє за дорученням голови обласної державної адміністрації інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Державною службою України з надзвичайних ситуації, іншими військовими структурами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
  11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України в Чернігівській області;
  12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
  13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
  14) здійснює добір кадрів;
  15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
  16) призначає на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  17) призначає та звільняє з роботи працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законодавством про працю;
  18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
  19) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

  10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

  11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації, відповідно до законодавства про дердавну службу.

  12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень Департаменту.

  13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

  14. Департамент є бюджетною установою.

  15. Фінансування Департаменту здійснюється за рахунок державного бюджету.

  16. Департамент утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

  Доходи або майно Департаменту не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами, між будь якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

  17. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

  18. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власні бланки.

  19. У разі ліквідації Департаменту його активи не можуть перерозпо-ділятись між членами організації посадовими особами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

  20. У разі реорганізації Департаменту його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

  Назад


  Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70